apasă pe imagine pentru zoom

Industrie

Fotografie

Postbelic

Industrie

Fotografie

Palatul CFU

Palatul Căilor Ferate Uzinale, parte din Combinatul Siderurgic Reșița, purtând slogane de epocă - „TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST ROMÂN”; „TRĂIASCĂ REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA”; TRĂIASCĂ EROICA NOASTRĂ CLASĂ MUNCITOARE”. Clădirea se păstrează și astăzi.

Descoperă și alte obiecte din arhiva muzeului